Vad är NOBU?

Nordisk Orkesterbiblioteksunion (NOBU) är en sammanslutning av musik- och notbibliotek vid de professionella nordiska orkester- och musikteaterinstitutionerna samt musikhögskolor och konservatorier med orkesterverksamhet. NOBU grundades år 2000. Ett utvecklat nordiskt samarbete i orkesterbiblioteksfrågor ger ett betydelsefullt kontaktnät för den enskilde orkesterbibliotekarien, vilket innebär ett viktigt stöd i det dagliga arbetet. Kunskapsutbyte institutioner emellan är helt ovärderliga i orkesterbibliotekariens vardag.

Huvudsyftet med den nordiska orkesterbiblioteksunionen är:

  • att främja kontakten mellan de nordiska orkesterbiblioteken
  • att ge ökad tyngd åt bibliotekariernas gemensamma krav och önskemål gentemot förlag och andra institutioner
  • att ge drivkraft åt utvecklings- och utbildningsfrågor
  • att medverka till att ge kunskap om den nordiska repertoaren
  • att hävda den nordiska kulturella identiteten, inte minst i förhållande till de övriga EU-länderna

Nordisk Orkesterbiblioteksunion ordnar årligen konferenser i de olika nordiska länderna. Konferensprogrammet innehåller föreläsningar, paneldiskussioner, demonstrationer och samtal kring aktuella ämnen. Förutom konferenserna hör upprätthållandet av webbplatsen med diskussionsforum och kontaktlistor till NOBU:s viktigaste uppgifter.