Nordisk Orkesterbiblioteksunion

Nordisk Orkesterbiblioteks Union är en sammanslutning av musik- och notbibliotek vid de professionella nordiska orkester- och musikteaterinstitutionerna samt musikhögskolor och konservatorier med orkesterverksamhet.